správy z regiónu

Správy z regiónu: máj 2016

MENU: Abrahám | Cífer | Hrnčiarovce nad Parnou | Majcichov | Veľký Grob | Vlčkovce
Presunie vás na správy o obci, ktorá vás zaujíma.

Abrahám

UNIKÁTNA VÝSTAVA

Žiaci 6. ročníka Základnej školy M. Tareka podnikli zaujímavú historickú expedíciu po stopách legendárneho Titanicu. Výstava venovaná najznámejšiemu potopeniu lode v histórii ľudstva sa konala v Bratislave a bola pútavá nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Pravdivo zobrazovala historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku a vo svete na začiatku 20. storočia. Návštevníci videli stovky originálnych artefaktov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Dokonalou rekonštrukciou kajút, strojovne a jedálne vdýchli tvorcovia výstave atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia. Deti sa dokonca dotkli ľadovca, ktorý celú katastrofu spôsobil. Skôr, než toto všetko zažili, stála pred nimi neľahká úloha. Pred vstupom na palubu Titanicu museli v štvorčlenných tímoch zdolať vedomostný kvíz na základe preštudovania rôznych informačných panelov. Úlohu zvládli takmer na výbornú, a to aj vďaka svojim kapitánom. Avšak to, či prežijú katastrofu Titanicu, ešte stále nikto z nich netušil. Každý návštevník výstavy totiž pred vstupom na výstavu získal palubný lístok so skutočným menom pasažiera a až na konci výstavy sa dozvedel, či katastrofu prežil. Imaginárne palubné vstupenky obsahovali informácie o reálnych osobách, ktoré cestovali Titanicom v osudnú noc v roku 1912, keď sa loď potopila. Tu už úspešnosť klesala, niektorí boli vyhlásení za nezvestných, dokonca i za mŕtvych, ale viac než polovica zo žiakov „prežila“. Skvelú exkurziu zavŕšili žiaci prehliadkou Bratislavy.

M. Žgančíková,
spracované redakciou

SÚŤAŽ HASIČOV

V obci Gáň sa 23. apríla konal 2. ročník branného preteku a súťaž v požiarnom útoku mladých hasičov. Podujatia sa zúčastnil aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Abrahám. Obe súťaže prebiehali súčasne a pozostávali z viacerých disciplín. V mladšej kategórii s 12 družstvami sa naši mladí hasiči umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti do ďalších súťaží!

Obecný úrad Abrahám,
spracované redakciou

STAVANIE MÁJA

V obci Abrahám sa 30. apríla uskutočnilo tradičné Stavanie mája. Dobrovoľný hasičský zbor zabezpečil a postavil májový strom, ktorý vyzdobili naše deti. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Pre občanov a návštevníkov podujatia bolo pripravené občerstvenie. Deti sa tešili z vozenia na koníkoch pri kultúrnom dome.

Obecný úrad Abrahám,
spracované redakciou

Cífer

PRACUJÚ (DOBRO)VOĽNE

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 23. apríla v Cíferi uskutočnila tradičná obecná brigáda. Aj v tomto roku sa zapojil veľký počet dobrovoľníkov – približne 35 dospelých a 50 detí. Pracovali na úprave zelene na viacerých miestach v obci. V Páci robilo asi 15 dobrovoľníkov terénne úpravy na dvore nového domu kultúry a v Jarnej približne dvadsiatka brigádnikov čistila okolie domu kultúry a kataster obce. O význame dobrovoľníctva niet pochýb. Schopnosť občanov urobiť niečo pre spoločnú vec, pre životné prostredie je znakom vyspelosti obce. Mnohí dobrovoľníci sú, takpovediac, neviditeľní, mnohí ani nechcú byť videní, každý pomáha inak. Všetci sú však dôkazom ľudskosti a charakteru, pretože dokážu urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre iných ľudí, pre celú obec. A najmä – robia to bez zbytočných rečí a bez nároku na odmenu. Starosta obce Cífer Maroš Sagan by sa im rád touto cestou poďakoval.

Obecný úrad Cífer,
spracované redakciou

KRÁTKO Z KULTÚRY

V Dome kultúry v Cíferi sa 16. apríla uskutočnila premiéra divadelného predstavenia Pygmalion alebo Ako naučiť Cíferčana po slovensky, ktorú naštudovalo Cíferské ochotnícke divadlo. Hru s veľkým úspechom predviedlo pred približne stovkou divákov, ktorí hercov ocenili búrlivým potleskom.

V obecnej knižnici bola 16. apríla otvorená výstava Nespravodlivo stíhaní a dejiny ŠTB na Slovensku. Výstava, zapožičaná Ústavom pamäti národa, mapuje štátny teror voči niektorým skupinám obyvateľstva a praktiky ŠTB najmä v päťdesiatych rokoch. Obec výstavou tematicky nadväzuje na minuloročné vydanie publikácie Nespravodlivo stíhaní – Cífer, Jarná, Pác.

V Cíferi aj v miestnych častiach Jarná a Pác sa 30. apríla uskutočnilo tradičné Stavanie mája. Vo všetkých troch obciach bolo podujatie spestrené vystúpením Folklórnej skupiny Cífer, v Cíferi vystúpila aj miestna hudobná skupina Banda Krvavej Ruky – BKR.

V nedeľu 8. mája sa na cíferskom rybníku odohrali už tradičné detské rybárske preteky, organizované miestnymi rybármi, pod záštitou trnavskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.

Ako býva tradíciou, v sobotu 14. mája sa v Cíferi konal Deň rodiny v spojení s Nocou múzeí a galérií. Počas popoludňajšieho programu sa zabávali najmä deti, ale aj rodičia a starí rodičia, či už pri hudobno- -dramatických vystúpeniach hostí, ale aj pri rôznych hrách. Večer bol už tradične otvorený vojenský bunker na rázcestí a obecné múzeum pripravilo výstavu na tému cíferskej výšivky.

V rámci XXXI. ročníka Cíferskej hudobnej jari sa 1. mája uskutočnil organový koncert Františka Beera, popredného slovenského organistu. Koncert sa odohral na novozrekonštruovanom organe v Chráme sv. Michala Archanjela v Cíferi.

Obecný úrad Cífer,
spracované redakciou

ÚSPECH CÍFERSKÝCH KLAVÍRISTIEK

V Trnave sa 14. apríla konala celoslovenská interpretačná súťaž v štvorručnej hre na klavír. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky ZUŠ v Cíferi. V prvej kategórii súťažili Sofia a Anna Stahoňové z Jarnej, umiestnili sa na 3. mieste. V druhej kategórii vynikajúco uspeli Soňa Filaková a Simona Pinkasová z Cífera, získali cenu mesta Trnavy – umiestnili sa v zlatom pásme. Všetky žiačky vedie pani učiteľka Mgr. art. Mária Miklovičová.

Obecný úrad Cífer,
spracované redakciou

Majcichov

MAJCICHOVSKÁ DESIATKA 2016

Dňa 13. marca sa konal už 26. ročník cestného behu Majcichovská desiatka (M10) o putovný pohár Vladimíra Remeka. M10 je medzinárodný beh, ktorý sa koná na počesť letu prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka do kozmu (uskutočnil sa v roku 1976). V hlavnom pelotóne sa v dobrom počasí zoradilo rekordných 415 mužov, žien, juniorov a junioriek z ČR, Portugalska, Španielska a Slovenska. Najrýchlejšími bežcami medzi mužmi a ženami bola známa atletická dvojica Alexander Jablokov a Petra Fašungová. Behu v Majcichove sa zúčastnil aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Vo svojej kategórii obsadil 2. miesto. M10 2016 sa zúčastnili aj rekreační bežci a futbalisti z Majcichova. S rovnakým časom dobehli ako najlepší do cieľa futbalisti OFK Majcichov Tomáš Marek a Šimon Horváth. Tradičné bežecké podujatie v Majcichove je každoročne adresované všetkým záujemcom vrátane rekreačných bežcov. Na podujatí nechýbala pretekárska tombola a sprievodné súťaže žiactva na kratších tratiach, ktoré absolvovala necelá stovka dievčat a chlapcov.

Obecný úrad Majcichov,
spracované redakciou

ČAROVNÁ NOC S ANDERSENOM

Základná škola Jána Palárika v Majcichove pripravila v spolupráci s obecným úradom a Obecnou knižnicou v Majcichove pre žiakov po prvýkrát rozprávkovú Noc s Andersenom 2016. Toto podujatie má medzinárodný rozmer, pretože presne v túto noc z 1. na 2. apríla žijú rozprávkou v školách a v knižniciach deti mnohých krajín. Zmyslom akcie je pripraviť deťom taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, aby zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné a hravé. Jednoducho, aby strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v budove Základnej školy J. Palárika, kde bolo zároveň aj spacie miesto. Podujatia sa zúčastnilo 106 detí a 7 členov učiteľského zboru. Program začal prezentáciou o živote a rozprávkach H. Ch. Andersena. Deti si pripomenuli jeho najkrajšie a najobľúbenejšie rozprávky. Následne sa rozdelili do dvoch skupín. Deti I. stupňa sa zoznámili s rôznymi knihami H. Ch. Andersena. Nasledovala beseda s ilustrátorkou Simonou Čechovou. Pre II. stupeň program pokračoval tvorivými dielňami pod vedením p. Slezáka a p. Števíkovej. Podvečer sa deti zúčastnili lampiónového sprievodu obcou, v rámci ktorého navštívili obecný úrad. Starosta obce Ing. Tibor Marek tam pre nich pripravil večeru. Po občerstvení sa deti vybrali do obecnej knižnice, kde ich Mária Tóthová oboznámila s prácou knižnice. Návratom do školy program pokračoval ďalšími aktivitami. K nim patril kvíz, zameraný na život a dielo H. Ch. Andersena, práca v skupinách, hľadanie nočného pokladu a čítanie rozprávok. Deti vytvárali postavu Malej morskej víly a pripravovali ozdoby na rozprávkový strom. Na záver si pozreli rozprávky na dobrú noc. Večierka bola až o 1:30! Ranný program sa začal skorým budíčkom o 7:00. Po raňajkách deti zasadili strom Rozprávkovníček. Ako spomienku na podujatie si odniesli pamätné listy. Z reakcií žiakov, z ich záujmu, ale aj z pracovného nasadenia počas podujatia bolo jasné, že Noc s Andersenom mala vysokú úroveň. Vzbudila u detí záujem o literatúru a čítanie, ale aj počúvanie čítaných textov. Počas noci si deti ani len nespomenuli na mobil, tablet či televíziu. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí pripravili pre deti množstvo dobrôt na posilnenie počas náročnej noci. Ďakujeme aj riaditeľovi školy Ľubomírovi Urbanovičovi, že nám umožnil stráviť noc v priestoroch školy, a tiež starostovi Majcichova za prijatie a občerstvenie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto kúzelného podujatia!

Nadežda Mercelová,
spracované redakciou

Hrnčiarovce nad Parnou

BRIGÁDA

Na základe iniciatívy z radov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) sa v sobotu 23. apríla konala brigáda na vyčistenie priestoru medzi potokom Parná a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody. Vyzbierali sa štyri veľké fúry odpadu, ktoré boli následne odvezené na likvidáciu do spoločnosti .A.S.A. Náklady obce neboli do uzávierky tohto vydania vyčíslené. Následne bude v priestore vedľa cesty medzi potokom a objektom ÚVTOS umiestnené monitorovacie zariadenie. Členom DHZ patrí veľká vďaka za vyvinutú iniciatívu aj za účasť na tejto brigáde.

ZATOPENÁ PIVNICA

Intenzívne prívalové dažde v polovici apríla opätovne zatopili priestory klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza v suteréne kultúrneho domu. Dôkladná inšpekcia celej hlavnej vetvy dažďovej kanalizácie na Farskej ulici ukázala, že je značne zanesená rôznymi zvyškami po stavebnej činnosti. To znižuje jej prietok a v prípadoch silných prívalových dažďov spôsobuje spätné vzdutie takého charakteru, že sa dažďová voda dostáva cez zemné pukliny až do priestorov suterénu kultúrneho domu. Porucha sa priebežne odstraňuje.

ZBERNÝ DVOR

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva z 31. marca boli odsúhlasené potrebné zmluvy na získanie pozemkov na vybudovanie zberného dvora. Bude situovaný v priestoroch Podielnického družstva v Hrnčiarovciach nad Parnou. Obec v súčasnosti začína v tejto záležitosti stavebné konanie.

NOVÉ PARKOVISKO

Pred budovou Základnej a Materskej školy na Kostolnej ulici bolo po schválení obecným zastupiteľstvom vybudované parkovisko s počtom minimálne 12 parkovacích miest. Vďaka tomu sa čiastočne zlepšila nepriaznivá dopravná situácia, ktorá vzniká každý deň v ranných hodinách pred budovou ZŠ s MŠ.

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou,
spracované redakciou

Veľký Grob

GURMÁNSKE PODUJATIE VEĽKÝ GROB

Hostiteľskou obcou 15. ročníka podujatia Ochutnávka jedál starých materí bola už po tretíkrát obec Veľký Grob. V kultúrnom dome sa v sobotu 16. apríla 2016 zišli starostovia a hostia nielen z okolitých obcí, ale aj z juhomoravskej družobnej obce Kostelec u Kyjova. Českú delegáciu viedla starostka Vlasta Lochmanová. Návštevníci tak mohli ochutnať nielen dobroty z Veľkého Grobu a okolia (Hoste, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Vlčkovce a Abrahám), ale aj špeciality spoza rieky Moravy. Stoly boli plné rôznych tradičných jedál a špecialít, pripravených podľa receptov našich mám a starých mám. Účastníci ochutnávky sa s chuťou pustili do rôznych druhov koláčov, slaného pečiva, pagáčikov, lokší, pečeného mäsa, nátierok, kaší, kalkýša či tort. Pod pódiom sa vynímala poschodová torta s erbom obce Veľký Grob, s motívom ľudovej umelkyne Kataríne Brinzovej, rodáčky z Veľkého Grobu. Starosta Veľkého Grobu Viliam Rigo odovzdal starostovi obce Pavlice Ľubomírovi Balážovi putovnú drevenú varechu. Ďalší, v poradí už 16. ročník Ochutnávky starých materí sa tak bude konať o rok v Pavliciach. Akciu sprevádzal kultúrny program, v ktorom sa predstavila ľudová hudba v podaní skupiny Konopa a spevácka skupina Grobanka, pôsobiaca pri miestnej organizácii Jednoty dôchodcov. V kultúrnom programe nechýbala ani zdravica z Kostelca u Kyjova. Ochutnávka starých materí je populárne podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa teší vysokej návštevnosti.

Eva Lantajová,
spracované redakciou

Vlčkovce

ÚČASŤ VLČKOVČANOV NA JEDLÁCH STARÝCH MATERÍ

O výnimočnej kultúrno-spoločenskej akcii Ochutnávka jedál starých materí sa zmieňujeme pri organizátorskej obci Veľký Grob. Keďže značným množstvom kulinárskych špecialít podľa tradičných receptov prispeli aj obyvatelia Vlčkoviec, tu je zoznam šikovných gazdiniek a kuchárov. Tých, ktorí na podujatí reprezentovali obec Vlčkovce, uvádzame spolu s názvami ich fajnových produktov domácej výroby.

MŇAM!

Helena Beláková
– šúľance s makom
Darina Marušiaková
– oškvarková nátierka
Veronika Krajčovičová
– moravské dolečky
Margita Glasová
– pupáky s makom,
medom a orechmi
Lýdia Retzerová
– pečené rebrá
Silvia Dudášová
– pečená kačica
Lucia Falathová
– pajgle orechové,
makové, lekvárové
Mária Hermanská
– nádzivka
Ivana Dobrovodská
– kokosové kocky
Valéria Dobrovodská
– veterníky
Anton Richtárik
– huspenina
Alžbeta Richtáriková
– falošná husacia pečeň
Ivan Štefunko
– paprikovo-cesnakový bôčik
Zdenka Štefunková
– pečená kačica s domácimi lokšami

Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský by sa im rád poďakoval za dôstojné reprezentovanie obce na tejto úspešnej akcii.

DEGUSTÁCIA VÍN VLČKOVCE 2016

V spoločenskej sále Obecného úradu Vlčkovce sa 18. marca konal 44. ročník Degustácie vín. Tri odborné komisie hodnotili spolu 125 vzoriek vín, z toho 86 bielych, 29 červených a 10 ružových. Z obce Vlčkovce bolo na degustáciu prihlásených 5 súťažiacich s 13 vzorkami, pričom 6 z nich získalo medaily. Najúspešnejším vinárom obce sa stal František Smák, ktorý so šiestimi vzorkami získal 4 medaily, z toho 2 strieborné a 2 bronzové. Celkovo bolo udelených 16 zlatých, 44 strieborných a 36 bronzových medailí. Najvyššie hodnoteným vínom degustácie sa stal ružový Cabernet Sauvignon, ročník 2015, od firmy Šintavan s. r. o. zo Šintavy, ktorý zvíťazil aj v kategórii ružových vín. Šampiónom červených vín sa stalo André, ročník 2012, od Pavla Šulana z Ružindola. Za najlepšie biele víno porota označila Rizling rýnsky, ročník 2015, od firmy Terra Parna zo Suchej nad Parnou.

  • Cenu Najlepšie vlčkovské biele víno získal Rizling vlašský – neskorý zber, ročník 2015, od Jána Krajčoviča z Vlčkoviec.
  • Cenu Najlepšie vlčkovské červené víno získala Zmes červená, ročník 2014, od Michala Saba z Vlčkoviec. Plakety za ocenené vína odovzdal starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský.

ČISTENIE CHOTÁRA

Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj zorganizovala spoločne s obecným úradom v sobotu 2. apríla tradičnú brigádu na vyčistenie chotára. Táto užitočná aktivita je počas jarných mesiacov každoročným zvykom. Tentoraz výzva na účasť smerovala v rámci Dňa Zeme aj k organizáciám a občanom, ktorí mohli prispieť svojou pomocou. Okrem poľovníkov sa brigády zúčastnilo 14 občanov z miestnych organizácií. Podarilo sa vyzbierať najviac znečistené úseky, za čo patrí všetkým dobrovoľníkom poďakovanie. Svojou prácou sa pričinili k zvýšeniu čistoty v katastri obce Vlčkovce. Vďaka patrí aj spoločnosti Farma a. s. Majcichov, ktorá poskytla technické vybavenie v podobe traktora a nakladača. Poľovníci pripravili na záver brigády výborný srnčí guláš a občerstvenie. Starosta Vlčkoviec verí, že aj ostatní obyvatelia sa nechajú inšpirovať a pokúsia sa udržiavať čistotu a poriadok pred svojimi bydliskami.

Obecný úrad Vlčkovce,
spracované redakciou

0 komentáre

Povedzte nám niečo :-)

Chcete diskutovať?
Pokojne sa niečo spýtajte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *